About kontos21

ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ

Ματθ. 5,43-45. Ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶμισήσεις τὸν ἐχθρόν σου. Ἐγὼδὲλέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογείτε τοὺς.

Ματθ. 5,43-45. Ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶμισήσεις τὸν ἐχθρόν σου. Ἐγὼδὲλέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογείτε τοὺς καταρωμενους ὑμᾶς, καλῶς ποιῆτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς. Ὅπως γένησθε υἱοὶτοῦπατρὸς ὑμῶν τοῦἓν οὐρανοῖς ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦἀνατέλλει ἐπὶπονηροὺς καὶἀγαθοὺς καὶβρέχει ἐπὶδικαίους καὶἀδίκους.

Ἀγ.Ἰωάν.Χρύσ. Μιμεῖται τὸν Θεὸν ἐκεῖνος ποὺεὐγεργετεῖτοὺς ἐχθρούς του, ἔστω κι ἂν μένουν ἀδιώρθωτοι. ΚαὶὁΘεὸς τὸἴδιο κάνει ἀνατέλει τὸν ἥλιόν του γιὰπονηροὺς καὶἀγαθούς.

Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Είναι μεγάλη η αρετή τού δικαίου, όταν έχει τούς ίδιους φίλους μέ τον Θεόν, όπως ακριβώς είναι μεγάλη κακία, όταν τούς φίλους τού Θεού τούς έχει εχθρούς καί τούς εχθρούς φίλους. Όπως ακριβώς λοιπόν λέγεται ότι ο Θεός έχει εχθρούς, χωρίς νά τούς μισεί καί χωρίς νά τούς αποστρέφεται, αλλά σιχαίνεται μόνο τίς πονηρές τους πράξεις, έτσι καί ο δίκαιος έχει εχθρούς, χωρίς νά τούς πολεμάει, αλλά μόνο αποστρέφεται τήν πονηρία τους.

Κλήμεντος Ἀλεξανδρέως. Τὸνὰἀγαπᾶμε τοὺς ἐχθροὺς δὲν σημαίνει νὰἀγαπᾶμε τὸκακό, οὔτε τὴν ἀσέβεια, οὔτε τὴμοιχεία ἤτὴν κλοπή, ἀλλὰτὸν κλέφτη, καὶτὸν μοιχό· ὄχι βέβαια ὡς πρὸς τὴν ἁμαρτία ποὺκάνει καὶτὴν ὅποια του ἐνέργεια μὲτὴν ὁποία μολύνει τὸὄνομα τοῦἀνθρώπου, ἀλλὰἐπειδὴεἶναι ἄνθρωπος καὶπλάσμα τοῦΘεοῦ. Ἐξάλλου ἡἁμαρτία εἶναι ἐνέργεια καὶὄχι οὐσία, γι’ αὐτὸκαὶδὲν εἶναι δημιούργημα τοῦΘεοῦ.

Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. “Η αγάπη για τους εχθρούς δεν είναι δυνατή, παρά μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος”.

ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ

Ἰωάν-13,34-35. Ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Ἐν τούτῳγνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶμαθηταὶἔστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις.

Α Ἰωάν-3,18. Τεκνία μου, μὴἀγαπῶμεν λόγω μηδὲτῇγλώσσῃ, ἀλλ’ ἐν ἔργῳκαὶἀληθεῖα.

Α Κορ-13,4-8. Ἡἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύται, ἡἀγάπη οὐζηλοῖ, ἡἀγάπη οὐπερπερεύται, οὑφυσιούται, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐζητεῖτὰἑαυτῆς, οὐπαροξύνεται, οὐλογίζεται τὸκακὸν, οὐχαίρει ἐπὶτῇἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲτῇἀληθείᾳ, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. ἡἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲπροφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

Ἀγ.Ἰωάν.Χρύσ. Ἡγνήσια ἀγάπη ἀπαιτεῖπολὺκόπο. Γιατί πές μου, ὅταν ἄπειροι παράγοντες προσπαθοῦν νὰμᾶς ἀπομακρύνουν ἀπὸτὴν ἀγάπη κι ἐμεῖς ἀντιστεκόμαστε σ΄ὅλους αὐτούς, δὲν εἶναι κόπος;

Ἀγ.Ἰωάν.Χρύσ. Μόνο ἐκεῖνος ἀγαπάει ἀληθινά, ποὺἐπιδιώκει ὅσα συμφέρουν τὸν ἀγαπώμενον . ὅποιος δὲν ἐπιδιώκει τὸκαλό του ἀγαπώμενου κι ἂν μυριάκις λέγει ὅτι ἀγαπᾶ, εἶναι ὁχειρότερος ἀπὸὅλους τους ἐχθρούς.

Ἀγ.Ἰωάν.Χρύσ. Αὐτὴεἶναι εἰλικρινὴς ἀγάπη καὶἀγάπη πραγματική, ὅταν χωρὶς νὰεἴμαστε καθόλου χρήσιμοι σ’ αὐτὸν πού μας ἀγαπᾶ, ἐν τούτοις ἀγαπιόμαστε ἀπ’ αὐτόν. Γιατί μας ἀγαπᾶὄχι γιὰνὰλάβει ἀλλὰγιὰνὰδώσει.

Ἀγ.Σιλουανοῦ. Εκ της αγάπης προς τον αδελφόν έρχεται η χάρις, και διά της αγάπης προς τον αδελφόν φυλάττεται. Εάν όμως δεν αγαπώμεν τον αδελφόν, τότε και η αγάπη του Θεού δεν έρχεται εις την ψυχήν, ένεκα της κατακρίσεως ή του μίσους προς τον αδελφόν.

Αββάς Ναζάριος.  Ὅπου δεν υπάρχει αγάπη και φόβος Θεού, υπάρχει κάθε είδος αταξίας και πονηρίας.

Σίλλερ.Ὄταν δὲν ἔχει κανείς ἐκεῖνο πού ἀγαπᾶ, πρέπει νὰἀγαπᾶέκεῖνο πού ἔχει.

Τυμφρηστὸς.  Ἀγάπη!  Σὺμόνη γεμίζεις χαρὰκαὶἡδονὴτὴν ψυχή μας, σὺμόνη εἶσαι ὅλων τῶν ἀγαθῶν ἡπηγή, ἐφ’ ὅσον εἶναι μαζύ σου ἡἀρετὴκαὶἡσωφροσύνη.

Α. Πανσέληνος. Είναι καλύτερο ν’ αγαπάς έναν άνθρωπο που δεν αξίζει την αγάπη σου παρά να μισείς κάποιον που αξίζει το μίσος σου.

Χ. Ρόουλεντ. Αληθινή αγάπη δεν είναι εκείνη που αντέχει το μακρόχρονο χωρισμό, αλλά εκείνη που αντέχει την μακρόχρονη οικειότητα.

Λ. Τολστόι. Πάντα νομίζουμε πως μας αγαπάνε γιατί είμαστε καλοί. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πως μας αγαπάνε αφού είναι καλοί εκείνοι που μας αγαπάνε.

Λ. Μπερνέ. Περισσότερο ασχολούμαστε με το να κρύβουμε την αγάπη μας, παρά με το να κρύβουμε το μίσος μας.

Τζένσον. Πρέπει να αγαπάς τον πλησίον σου σάν τον εαυτό σου. Τους άλλους είναι εύκολο να τους αγαπάς, βρίσκονται πιο μακριά.

Μ. Λ. Κίνγκ. Το σκοτάδι δεν μπορεί να καταπολεμήσει το σκοτάδι. Μόνο το φως μπορεί να το κάνει αυτό. Το μίσος δεν μπορεί να καταπολεμήσει το μίσος. Μόνο η αγάπη μπορεί να το κάνει αυτό.

Βίας. Φίλει ὡς μισήσων καὶμίσει ὡς φιλήσων. (Νὰἀγαπᾶς ὅπως θὰμισῆς καὶνὰμισῆς ὅπως θ’ ἀγαπᾶς).

Γ. Σάνδη. Μόνο δυο ευτυχίες υπάρχουν στη ζωή. Ν’ αγαπάς και ν’ αγαπιέσαι.

Αγνώστου. Μπορείς να δίνεις χωρίς να αγαπάς, αλλά δεν μπορείς να αγαπάς χωρίς να δίνεις.

ΛὰΡοσφουκὼ.  Ἀγαποῦμε πάντα ὅσους μᾶς θαυμάζουν, μὰδὲν ἀγαποῦμε πάντα ὅσους θαυμάζουμε.

Λάο Τσε. Το να σ’ αγαπάει κάποιος βαθιά σου δίνει δύναμη. Το να αγαπάς κάποιον βαθιά σου δίνει θάρρος.

Αγνώστου. Να πεις «Σ’ αγαπώ» θα χρειαστούν δυο δευτερόλεπτα, αλλά να δείξεις πώς, χρειάζεται ολόκληρη ζωή.

Θαλής ο Μιλήσιος. Δεν υπάρχει τίποτε ισχυρότερο από την αγάπη, γιατί όλα υποτάσονται σε αυτήν.

Ντ. Ντόντρίντζ. Εάν κανένας δεν σας αγαπάει, να είστε σίγουρος ότι φταίτε εσείς ο ίδιος.

Λ. Κούμορ. Ο καθένας ονειρεύεται ν’ αποκτήσει τέτοια αγάπη, που αυτός δεν αξίζει.

Α. Βαμπίλοφ. Εάν θέλετε ν’ αγαπήσετε, πρώτα απ’ όλα να μάθετε να συγχωρείτε.

Βίκτωρ Ουγκώ. Η πιο μεγάλη ευτυχία στη ζωή είναι η πεποίθηση ότι μας αγαπούν.

Ντρύντεν. Οἱπόνοι τῆς ἀγάπης εἶναι γλυκύτεροι ἀπ’ ὅλες τὶς ἄλλες ἀπολαύσεις.

Σολομῶν.  Τὸμίσος δημιουργεῖφιλονικείες, μὰἡἀγάπη καλύπτει τὰσφάλματα.

Σαίξπηρ Γουίλλιαμ. Δεν αγαπούν εκείνοι που δεν δείχνουν την αγάπη τους.

Θ. Χατζής. Όσοι αγαπούν, ούτε απατούν, ούτε απαιτούν, ούτε επαιτούν.

Αριστοτέλης. Κανένας δεν αγαπάει πραγματικά εκείνον που φοβάται.

Γ. Σω. Η αγάπη βλέπει με το τηλεσκόπιο, ο φθόνος με το μικροσκόπιο.

Σοφοκλής. Δεν γεννήθηκα για να μισώ, αλλά μονάχα να αγαπώ.

Ευριπίδης. Δεν αγαπά πραγματικά όποιος δεν αγαπά για πάντα.

Α. Φρανς. Αγαπάμε αληθινά μόνο όταν αγαπάμε χωρίς λόγο.

Λα’ι’κή Παροιμία. Όταν αγαπά κανείς η ψυχή χορεύει στα μάτια.  —  Όπου αγαπά γνωρίζεται απ’ την περπατησιά  του.

Λα’ι’κή Παροιμία. Όποιος θέλει να αγαπήσει θέλει να χασομερίσει θέλει γρόσια να χαλάσει και να μή τα λογαριάσει.

Εβραϊκή παροιμία. Εκεί που σας αγαπάνε, να πηγαίνετε όχι και πολύ συχνά, εκεί που σας μισούν, μην πάτε ποτέ.

Λαϊκή Παροιμία. Χωρὶς ἀέρα τὸπουλί, χωρὶς νερὸτὸψάρι, χωρὶς ἀγάπη δὲβαστοῦν κόρη καὶπαλικάρι.

Λαϊκή Παροιμία. Κάλιο μακριά κι αγαπημένοι, παρά κοντά και μαλωμένοι.

Λαϊκή Παροιμία. Όποιος δεν έχει παιδιά δεν γνώρισε τι θα πεί αγάπη.

Λαϊκή Παροιμία. Όταν θες να σ’ αγαπούν, άργε να σ’ επιθυμούν.

Λαϊκή Παροιμία. Κοντακιανός λογαριασμός, παντοτινή αγάπη.

Λαϊκή Παροιμία. Αν δεν έχεις ό,τι αγαπάς, αγάπα ό,τι έχεις.

Λαϊκή Παροιμία. Αν ένα φίδι σ’ αγαπά, κάνε το ‘συ βραχιόλι.

Λαϊκή Παροιμία. Αγάπη δίχως πείσματα δεν έχει νοστιμάδα.

Λαϊκή Παροιμία. Όπου αγαπάς, μην πολυσυχνάζεις.

Λαϊκή Παροιμία. Όποιος αγαπάει παιδεύει.

ΑΓΑΜΙΑΣ

Ουάιλντ Όσκαρ. Αναμφίβολα πως τα πιο σπουδαία έργα που έφεραν στην ανθρωπότητα το πιο μεγάλο όφελος, προέρχονται από τους ανύπαντρους και άτεκνους ανθρώπους.

Σωκράτης. Γάμο ή αγαμία, ό,τι κι αν επιλέξει κανείς, πάντως θα μετανοήσει.

ΠΕΡΙ ΑΓΑΘΟΥ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΤΗΤΟΣ

Αγ.Νεκτάριος. Ἀγαθὸς ἀνήρ ἐστιν ὁτέλειος ἐν τῇ ἀρετῇ. Ὁ ἀγαθὸς προαιρεῖται ἀεὶτὸἀγαθόν, ἀνταποδίδωσι δὲ ἀγαθὰἀντὶπονηρῶν. Ἐγγὺς τῷἀγαθῷἵσταται ὁΘεός, ὑπὸτὴν σκέπην αὐτοῦδιατελεῖπάσας τὰς ἡμέρας τῇς ζωῆς αὐτοῦ.

Αγ.Νεκτάριος. Ὁ ἀγαθὸς εἶναι ἀγαπητὸς τοῖς πᾶσι, σπεύδουσι δὲπρὸς αὐτὸν οἱφίλοι τοῦΘεοῦ. Ὁἀγαθὸς ἐγένετο σκεῦος ἐκλογῆς, διότι ἐκαθάρισεν ἑαυτὸν πάσης κακίας. Ὁ ἀγαθὸς ἀπέβη εἰκὼν Θεοῦ, διότι ἔλαβε τὸκαθ’ ὁμοίωσιν, γενόμενος τέλειος ἐν τῇἀρετῇ. Μακάριος ἀνὴρ ὁἀγαθός!

Αθανάσιος ο Μέγας. Οι αγαθοί άνθρωποι μοιάζουν με Θεό.

Μέγας Βασίλειος. Η αγαθή πράξη δεν χάνεται. Όποιος σπείρει χάρη, θερίζει φιλία και όποιος φυτεύει αγαθότητα δρέπει αγάπη.

Εἶπε Γέρων. Κάποτε πήγε ένας μοναχός σ` ένα κελί που ήταν καθαρό, περιποιημένο, αρχοντικό επίσημο. Είπε. Όπως είναι η καρδιά του Γέροντα έτσι είναι και το κελί του. Πήγε σ` ένα άλλο που ήταν ακατάστατο, αραχνιασμένο κι άνω κάτω. Είπε : Ο Γέροντας είναι καλός, ασχολείται συνέχεια με τα πνευματικά, και δεν έχει καθόλου καιρό για τα υλικά. Ήταν αγαθός ο μοναχός αυτός και τα έβλεπε όλα όμορφα. Ότι είσαι αυτό βλέπεις, ότι ζητάς αυτό βρίσκεις.

Αγ.Γρηγορίου Θεολογου. Τοῦ ἀγαθοῦ δέχεται κανείς ἀκόμη καὶ τὴν τραχύτητά του, γιατὶ ὠφελεῖ. Ἐνῶ τοῦ κακοῦ καὶ τὰ καλά του σημεῖα εἶναι ὕποπτα, γιατὶ βλάπτουν τὰ ἤθη.

Τέννυσον. Μόνη ευγένεια είναι η αγαθότητα.

Εὐριπίδης. Στοὺς ἀγαθοὺς ὑπάρχει κάθε εἶδος σωφροσύνης.

Σαπφώ. Ό,τι ωραίο και αγαθό, ό,τι αγαθό γρήγορα θα γίνει ωραίο.

Σωκράτης. Ἡἀγαθότης τῆς νεότητος εἶναι κάτι τὸἀγγελικό. Ἡἀγαθότης τοῦγήρατος εἶναι κάτι τὸθεϊκό.