Ορθοπεδικά

Ο Άγιος κάνει θαύματα σε πολλούς!

Έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει σε ανθρώπους με διάφορες αναπηρίες. Αυτοί όταν γίνονται καλά φέρνουν ως δώρο την αναπηρική καρέκλα τους, τα δεκανίκια, το μπαστούνι ίσως που κρατούσαν…

Έτσι έχουν μαζευτεί πολλά ορθοπεδικά. Kάποιοι με ένα ατύχημα  στη ζωή τους και μια προσωρινή αναπηρία ζητούν να έχουν εξυπηρέτηση. Εδώ ο Άγιος με αυτά που έχουν φέρει οι θεραπευμένοι , εξυπηρετεί τους εμπερίστατα ευρισκόμενους σε ανάγκη.