Γραμματεία – Αλληλογραφία

Μια γραμματεία έχει στηθεί για τις τόσες ανάγκες. Θέματα ουκ ολίγα!

  • Η αλληλογραφία με 6.500 ανθρώπους ανα τον κόσμο οι οποίοι νιώθουν την ανάγκη ευεργετημένοι όντες να επικοινωνούν με τον Άγιο και να προσφέρουν την ευχαριστία τους.
  • Θέματα των παιδιών πάσης φύσεως
  • Οικονομική διαχείριση
  • Έγγραφα προς υπηρεσίες
  • Η ιστοσελίδα μας
  • Τηλέφωνα για θέματα εργασιών αλλά και θέματα ποιμαντικής και πνευματικής διακονίας και πολλά άλλα που η καθημερινότητα μας φέρνει.
  • Ένα επιτελείο ολόκληρο μαζί με την γραμματέα μας προσφέρει σ΄αυτήν την διακονία!