Καφές της Κυριακής

Οι κυρίες της ενορίας μας έχουν χωρισθεί σε ομάδες και κάθε Κυριακή με δικά τους έξοδα προσφέρουν καφέ σε όλο το Εκκλησίασμα.
Τις ευχαριστούμε!
Επίσης δίδεται η ευκαιρία ώστε στην διάρκεια του καφέ αφ’ ενός μεν να συζητούν μεταξύ του οι πιστοί και να γνωρίζονται και αφ’ ετέρου να υποβάλλουν ερωτήσεις πνευματικές και παίρνουν απαντήσεις από τους ιερείς.

Kafes Khriakhs