Blog

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΚΟΗΣ

Αγ.Νεκτάριος. Παρακοή είναι η απείθεια πρός δοθείσαν εντολήν. Η παρακοή είναι ασέβεια πρός τόν δόντα τήν εντολήν. Η παρακοή είναι αθέτησις του κύρους τής εντολής. Η παρακοή είναι ενέργεια πρός επικράτησιν τού ιδίου θελήματος, είναι τάσις πρός ανεξαρτησίαν, είναι διάθεσις πρός αυτενέργειαν.

Αγ.Νεκτάριος. Ο παρήκοος καταφρονεί τού νομοδότου και αντιτάσσεται τώ θελήματι αυτού . αρέσκεται εν τή αναρχία και τέρπεται εν αταξία. Ο παρήκοος αγαπά τά άθεσμα καί εντρυφά εν τή αμαρτία ουκ ανέχεται εξουσίαν καί ουκ οίδε πειθαρχείν.

Αγ.Νεκτάριος. Οι παρήκοοι εισιν άφρονες, διότι αφροσύνη μεγίστη τό μή πείθεσθαι τοίς νόμοις. Συσσωρεύουσι κακά επί ταίς κεφαλαίς αυτών, εισίν άθλιοι και ελεεινοί, και κακώς διανύουσι τον εαυτόν βίον.

Αγ.Νεκτάριος. Ο μή εισακούων φωνής Κυρίου τού Θεού αυτού καί μή φυλάσσων πάσας τάς εντολάς αυτού, ούτος αθετεί νόμον Θεού καί η οργή Κυρίου θέλει καταλάβει αυτόν.

Αγ.Μάρκου Ερημ. Ο προϊστάμενος χρεωστεί να λέγει στον υποτακτικό το οφειλόμενον, κι όταν παρακούεται, να του προαναγγέλει τα κακά που θα ακολουθήσουν.

Αγ.Μάρκου Ερημ. Τον μη υπακούοντα σε ένα λόγο, μη τον βιάζεις με φιλονεικία, αλλά το κέρδος που έχασε εκείνος, διαφύλαξέ το για τον εαυτό σου. Περισσότερο θα οφελήσει η δική σου ανεξικακία στην δική του διώρθωση.